Nedrivningen er i gang

Vi er nu godt i gang med nedrivningen af de gamle bygninger.

IMG_4059[1]

Caporten er tømt, flisebelægningen er næsten væk og taget er også på vej ned

Vores gode nabo har udover halmen, bidraget med 42 kraftige rundtømmer stammer. Men de blev vist lidt vel store, to mand har svært ved at håndtere dem.

Muslingeskallerne er ved at udvikle sig til en farce. Vi har ventet på dem i seks måneder og har nu skiftet til en ny leverandør, der ligeledes har svært ved at levere på grund af iltsvind i Limfjorden. Men vi har da fået et par m3 af en nabo at starte på :)

IMG_4063[1]

Vi havde oprindeligt planlagt med 10 uges sammenhængende ferie, startende i April. Men da jeg starter i nyt job den 1. Maj må vi nøjes med to uger. Til gengæld får jeg en masse tid til byggeriet i det daglige, da jeg fremover skal arbejde hjemmefra hver dag og dermed sparer en hel masse transporttid.

Vi er lidt bagud med ansøgningen om byggetilladelse, men mon ikke det når at falde på plads inden muslingeskallerne kommer :)

Klagefristen er udløbet uden klager

Vi har den 3. december 2014 meddelt landzonetilladelse efter Planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af anneks og carport på ovennævnte adresse.

Klagefristen er nu udløbet og vi har ikke modtaget nogen klager over landzonetilladelsen. Landzonetilladelsen er derfor endeligt godkendt.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er udstedt byggetilladelse fra Syddjurs Kommune som forudsætter separat ansøgning om byggetilladelse.

Landzonetilladelse til opførelse af anneks og carport

I modtager hermed tilladelse efter Planlovens § 35. stk 1. til opførelse af anneks og carport.

I må først anvende tilladelsen når klagefristen er udløbet. I vil straks få besked hvis der indgives klage.

Der ansøges om opførelse af anneks og carport til erstatning for eksisterende udhus.
Anneks og carport sammenbygges under samme tag og udgør i alt 97 m2 fordelt med 58 m2 anneks og 39 m2 carport. Annekset skal udgøre bolig indtil færdiggørelsen af ny hovedbygning.

Annekset opføres af halmballer og vil fremstå med hvidkalkede facader. Carporten opføres med facader af træ. Annekset og carporten sammenbygges under samme tag der udføres som sadeltag med stenbedsplanter.

Nye tegninger

Vi er endelig ved at være klar til at afsende vores ansøgning om landzonetilladelse.

På tegningerne ses det bærende træskelet i rundtømmer ikke, og den endelige placering af masseovnen ligger stadig ikke fast. Men detaljeniveauet burde være tilstrækkeligt til ansøgningen.

Svanesmindevej7-22_1Svanesmindevej7-22_2Svanesmindevej7-22_3Svanesmindevej7-22_4Svanesmindevej7-22_5

Bygning med rundtømmer

I forrige uge var jeg på kursus i bygning med rundtømmer (Roundwood Timber Framing), hos Ben Law i Prickly Nut Wood, West Sussex. Det var en vildt inspirerende uge, hvor jeg lærte rigtig meget, og fik mange nye ideer til huset.postcard

Ben bygger A-rammer (Cruck Frames) af afbarkede træstammer, primært af kastanie og lærk. Han har udgivet bøger og DVD’er om emnet, og Channel 4 lavede i 2002 en TV Udsendelse om ham. Cruck Framing er en gammel engelsk byggeskik, der går tilbage til middelalderen, og som Ben har adopteret til rundtømmer.

Mit udgangspunkt var at jeg nok kunne bruge teknikkerne, men at der ikke var mulighed for at bruge A-rammer i vores hus. Dette viste sig heldigvis at være forkert, og jeg arbejder nu på at få indarbejdet det jeg lærte på kurset i vores byggeprojekt.

rammer5Min facination af A-rammerne skyldes først og fremmest at de er både smukke og funktionelle. Men det er også en meget stærk konstruktion, og billig hvis man har adgang til skov.

Når man arbejder med rundtømmer, siger det sig selv at det er sparsomt med rette vinkler, så byggeteknikken baserer sig på at man laver A-rammerne ovenpå en firkantet referenceramme (Framing bed) der er 100% i vater, og hvor alle vinkler er præcis 90 grader.framingbed

Stammerne anrettes på referencerammen, og der afsættes løbende orienteringsmærker på stammerne med vaterpas og kridtsnor. Ud fra disse mærker samt referencerammen, kan man udlede sine vinkelrette samlinger.

badeværelseBen fortalte at der som hovedregel afsættes to dage per A-ramme, når man arbejder med et rutineret byggesjak.

Under kurset byggede vi en ramme til et skur, som en kunde havde bestilt. Men teknikken har han også benyttet på beboelsesbygninger, kulturelle bygninger samt den lokale købmandsbutik Lodsworth Larder.

rammerLidt om navngivning: De skrå stammer kaldes Crucks, De lodrette Jowl Posts og de vandrette Tie Beams. Samlingerne kaldes Half Lap, Mortis & Tenon og Butter Pat. A-rammerne holdes sammen af en Ridge Pole og to Wall Plates, og konstruktionen afstives sideværs med Braces. A-rammerne kan kombineres med Box Frames, hvor de to Crucks er udeladt, og der i stedet er tilføjet ekstra Braces, samt en King Post til at understøtte Ridge Pole‘en.

toolsJeg har udskudt mine værktøjsindkøb til efter kurset, men nu hvor jeg ved at det er dén vej jeg godt vil, har jeg bestilt værktøj i lange baner. Kasserne er kommet i en lind strøm, og jeg er efterhånden svær at drive ud af værkstedet :)

Det første projekt bliver et interimistisk brændeskur, hvortil jeg vil bygge en enkelt A-ramme.butterpat2

Tæller vi skuret med, kommer vi med gæsteannekset og det nye stuehus op på tre bygninger, hvilket passer godt med den gamle engelske talemåde omkring husbygning:

“The first one is for your enemy, the second is for your friend, and the third one is for yourself”

Det blev naturligvis også til en tur eller to på den lokale pub, og kan man så andet end at smile.pub